โครงการกองทุนโลก ด้านการดูแลรักษา Napha Extension
TwitterFacebookGoogle

ประกาศ

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

NAPDAR 16 พค 2556

Donwnload โปรแกรม NAPDAR
V. (16 พฤษภาคม 2556)

ART Survey 2013

แบบสำรวจการให้บริการยาต้านไวรัส 2556

การจัดโปรแกรมสุขภาพ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงแรมทรอปิคานา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดโปรแกรมสุขภาพ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี
31 มีนาคม – 4 เมษายน 2556
โรงแรมทรอปิคานา

https://www.youtube.com/watch?v=WhuV2a4Rajw

https://www.youtube.com/watch?v=EyNzLQ7maMc

https://www.youtube.com/watch?v=6fqyA3F0XT4

https://www.youtube.com/watch?v=iWsA8qjwGw8

https://www.youtube.com/watch?v=sQZzBmd8smM

 https://www.youtube.com/watch?v=webDtLu7Qhs

 

ขยายเวลากรอกแบบสำรวจ ART Survey 2556

โปรดทราบ

ขณะนี้ได้ขยายเวลาการกรอกแบบสำรวจการให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระบบบริการปกติประจำปี 2556 (ART Survey 2556)

ได้จนถึง 30 มิถุนายน 2557 http://www.cqihiv.com/ART_Survey.aspx

Download Guidelines ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554

Download แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการสุขภาพ ในการติดตามและดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 สามารถ download เป็น pdf. ได้แล้ว โดยเลือก download เอกสารจากด้านซ้ายมือในหน้า website www.gfaidscare.com หรือที่ http://www.gfaidscare.com/doc/flood_arv.pdf